08-Maj-2016

Multisport undervisning & konkurrencer for 5. og 8.klasser(idrætslinjen) i Vordingborg kommune

Vi gennemfører i øjeblikket - med økonomisk støtte fra Vordingborg kommune og Nordea fonden - multisport lektioner og konkurrencer i alle skoledistrikter (excl. Svend Gønge skolen).

5. klasse finale for Præstø skolens to klasser(mandag 9. maj)  og Møn skolens fire klasser(13.maj) med flotte medaljer til vinderne i de individuelle konkurrencer og kr. 500.- til den bedste klasse i skoledistriktet doneret af Fanefjord sparekasses jubilæums fond.

Der konkurreres i FÆGTNING og LØB/SKYDNING,  ligesom eleverne har svømmet 50m fri til konkurrencen om den mest allround 5. klasse atlet-DRENG og PIGE i MODERNE 4-KAMP, der består af fægtning,svømning og kombineret løb/pistolskydning.

Resultaterne og medaljetagerne vil blive vist her på siden efterhånden som konkurrencerne for både KULSBJERG SKOLEN og GÅSETÅRNSKOLEN bliver færdige inden sommerferien. 

 8. klasser med idrætslinje på Stege skolen, Kulsbjerg skolen og Iselinge skolen gennemfører et lidt længere undervisningsforløb og med flere konkurrencer. Vi regner med at finde Vordingborg kommunes mest ALLROUND multi atleter indenfor DRENGE og PIGER ved et stævne på PANTEREN inden sommerferien.

 

Generelt tilbyder Klubben tilbyder alle klassetrin i folkeskolen, gymnasiet/ handelsskolen samt på VUC en idrætsmæssig  udfordrende undervisning og afsluttende konkurrencer i multisport med disciplinerne FÆGTNING, kombineret LØB/SKYDNING og den internationale World School Biathlon, der er en  2-kamp i svømning og løb med resultaterne uploaded til en verdens dabase for skolebørn.(www.pentathlon.org.

Undervisningen/konkurrencerne er i altid i dobbelt lektioner i FÆGTNING og LØB/SKYDNING.
En konkurrence i Modrne 4-kamp kræver 3 samlede lektioner, hvor svømmekonkurrencen er afviklet i forbindelse med f.eks. skolesvømningen.

Organiseringen af konkurrencerne med startlister, opmåling af løberuter, tidtagning og omregning af tider til point for at finde resultater/placeringer i de enkelte konkurrencer  er forberedt til elevernes eget arbejde via groft forberedte regneark,, pointtabeller o.s.v. der skal bruges til at fuldføre resultaterne. Præmieceremonien  er også ved elevernes egen planlægning og gennemførelse. Vejledt af idrætslærer og klubbens repræsentant.

Vi kommer rundt i hele Storstrøm amt, men har ideelle forhold  på PANTEREN i Vordingborg, der er klubbens træningssted.

Vi debiterer kr. 140 kr-  pr effektiv undervisningslektion plus et beskedent beløb for lån af fægteudstyr og laserskydebane. Regning sendes fra klubben ( uden moms) til skolen.

Kontakt klubben på mail eller ring 40419434 Erik Pock.