Indmeldelsesblanket

Hent blanketten her - og skriv den ud.

Blanketten udfyldes og afleveres til Klubben.

Blanketter udleveres også ved træningen.

Kontingent fra 01.01.2014:

FÆGTEKLUB incl. Multisport træning og konkurrencer:

 Kontingentformer:

o   Et almindeligt kontingent koster 300 kr.( ½ år ) . Der betales forud i to rater: første bankdag i februar og august.

o   Et familiemedlemsskab koster 600 kr.( ½ år ) med samme betalingsbetingelser som      ovenover.

 

  Lån/Leje af udstyr:

o   100,- kr. pr halvår for leje af klubudstyr. Beløbet betales sammen med kontingentet.

o   200,- kr. pr halvår for leje af FIE udstyr – Beløbet betales sammen med kontingentet.

 

Prisen på leje af udstyr dækker maske, jakke, bukser, indervest, brystbeskytte ( for piger),  handske og kropsledning. Fægtevåben er tilgængelige til klubbens træninger og kan lånes til stævner og særlige arrangementer, f.eks. opvisninger.

Fægtestrømper købes af medlemmet selv, og kan købes i klubben for 50 kr.

Der forventes at medlemmet selv holder udstyret i rimelig stand. Ødelægges et våben til træning eller til stævne må man regne med at betale en rimelig erstatning svarende til udgiften på reservedele til reparationen – våbenets alder taget i betragtning.

Betaling af Lån/leje af udstyr reduceres efter behovet for udstyr og prisen aftales med materielmesteren i hvert  tilfælde.

Betaling til stævner dækkes ikke af klubkontingentet. Klubben kan dog undtagelsesvis betale startpenge og evt. andre udgifter forbundet med særlige stævner som f.eks. DM og andre store stævner hvor klubben udtager fægtere.

Lørdags træning / familiesport / Multisport er et ekstratilbud til fægteklubbens medlemmer ( som i forvejen betaler kontingent og deltager i onsdagens fægtetræning ). Deltagelse er i princippet gratis, såfremt det ikke er forbundet med særlige udgifter, f.eks. billetter til svømmehal. Lørdagstræningen vil finde sted i det omfang klubben har mulighed for det. Se aktivitets-kalenderen.

 

Kontingent indbetales til: 
Nordea  Bank konto  0040  6885 316 806 - eller kontant ved træningen til kasseren.

Udmeldelse skriftlig med en måneds varsel.