Klubben afholder hvert år løbende Dansk Fægte Forbunds  B&U fægtelejr med massere af spændende aktiviter:

Invitation og program er ved at blive udarbejdet og tilsendes alle danske B&U fægtere incl. 1. års Kadetter inden udgangen af august.