Leg & LÆRING med OLYMPISK 5-KAMP

Et kursus for børn mellem 5 - 7 år, der gerne vil lege og lære 5  sjove olympiske idrætsgrene, der indgår i MODERNE FEMKAMP, der i over 100 år har været den ultimative prøve på en atlets alsidighed og styrke:

FÆGTNING - SVØMNING - RIDNING - komb. LØB/SKYDNING.

Tid: Hver ONSDAG kl. 16:30 - 17:30 med megen gymnastik og motoriske øvelser og hver gang gennemgås og øves to discipliner fra Moderne Femkamp, f.eks. fægtning og skydning eller svømning og løb. To lørdage i oktober inviteres børnene ud på en pony RIDESKOLE og prøver at ride /blive trukket rundt på en pony. Vi øver også ride-balance og de rigtige benmuskler til at styre hesten  nogle onsdage, så børnene er klar til rideturen, hvor familien ser på!! 

 Svømmekursus med indlæring af rigtige crawl - og brystsvømningsbevægelser som "tørtræning" flere onsdage og der er  10 x GRATIS svømning med instruktør om lørdagen lørdag mellem kl.  14 - 15.

Går dit barn til svømning i forvejen, får du kr. 200.- i rabat onsdags kurset, hvis din "FEMKÆMPER"   ikke vil med i svømmehallen om lørdagen.

 Hver lørdag i DGI-huset, Vordingborg mellem kl. 12 - 14 er der

 

GRATIS MULTISPORT TRÆNING for eliteudøvere, motionister og familiemedlemmer i træningsfælleskabet OL MULTISPORT-Vordingborg:

Mellem kl. 12 - 14 er den elektroniske laserskydebane opstillet til fri skydning og løb.

Mellem kl. 13 - 14 er der fægtetræning med plastvåben og rigtig træning med stålvåben for konkurrence fægtere.

Mellem kl. 14 - 15 er der svømning med instruktør i vandet til at vejlede på alle svømmeniveauer.

Fægtetræning med komplet sikkerhedsudstyr og stålvåben kræver medlemsskab af Fægteklubben TREKANTEN-Vordingborg. 

Kontakt ERIK POCK - multisport coach på 40419434 for at høre nærmere om dit barn vil få glæde af LEG&LÆRING-4- mdr kurus og hvordan du eller din familie kan være med i            træningsfælleskabet OL MULTISPORT-Vordingborg og dyrke de forskellige kombinationer af disciplinerne i MODERNE FEMKAMP:

LØB/LaserSKYDNING

LØB/LaserSKYDNING + SVØMNING 

LØB/LaserSKYDNING + SVØMNING + FÆGTNING

LØB/LaserSKYDNING + SVØMNING - FÆGTNING + RIDNING.

Se facebook siden: OL MULTISPORT-Vordingborg